Thứ bảy, ngày 06 tháng 6 năm 2020
Số 3 (29)

Việt Nam với việc gia nhập Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật

Số 4 (75)

Vòng đàm phán Đôha về chống bán phá giá: Điều khoản Hoàng hôn

Số 3 (78)

Vụ tranh chấp giữa Cộng đồng châu Âu và Bra-xin về lốp ô tô tái chế (2007): Vấn đề môi trường, chủ nghĩa khu vực và các nước đang phát triển trong WTO Liên hệ với AFTA (Phần 1)

Dispute between the EU and Brazil over Retreaded Tyres: Enviromental Problem, Regionalism and Developing Countries in the WTO - AFTA Related Issues

Tháng 12/2007, kết luận về vụ tranh chấp giữa Cộng đồng châu Âu (EC) và Bra-xin về một số biện pháp hạn chế thương mại của nước này đối với nhập khẩu lốp ô tô tái chế đã được Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB) thông qua[1] (dưới đây gọi tắt là Bra-xin - lốp ô tô tái chế). Vụ tranh chấp này được các nước và giới luật gia quan tâm vì nhiều lẽ. Thứ nhất, đó là một tranh chấp trong đó biện pháp bảo vệ môi trường do một thành viên đang phát triển áp dụng bị khiếu kiện bởi một thành viên phát triển. Thứ hai, qua vụ tranh chấp này, WTO đã có một cách tiếp cận có lợi hơn với môi trường khi đưa ra những tiêu chí rõ ràng hơn trong việc xem xét ngoại lệ điều XX (b) của GATT. Thứ ba, tranh chấp này cho thấy nguy cơ tiềm tàng của những xung đột trong xét xử giữa một bên là cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO và một bên là các cơ chế tài phán khu vực. Cuối cùng, tranh chấp này đặt ra một loạt vấn đề mà DSB chưa giải quyết được, đó là xác định rõ mối quan hệ giữa chủ nghĩa khu vực và chủ nghĩa đa phương trong WTO, đặc biệt là sự tham gia của các nước thành viên đang phát triển vào những hình thức liên kết khu vực...

 
Số 4 (79)

Vụ tranh chấp giữa Cộng đồng châu Âu và Braxin về lốp ô tô tái chế (2007): Vấn đề môi trường, chủ nghĩa khu vực và các nước đang phát triển trong WTO Liên hệ với AFTA (Phần 2)

Dispute between the EU and Brazil over Retreaded Tyres: Enviromental Problem, Regionalism and Developing Countries in the WTO - AFTA Related Issues (Part II)

Số 3 (90)

Xây dựng và phát triển các thực tiễn nhằm nâng cao vị thế và vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an

Building and Development practices to Improve the Security Council Non-permanent member's position and role

Bài báo rà soát các thực tiễn đã được hình thành trong hoạt động của Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an có thể ảnh hưởng đến vai trò của ủy viên không thường trực theo các cụm vấn đề cụ thể. Cụm vấn đề liên quan đến thẩm quyền và chức năng của Đại hội đồng cũng như mối liên hệ với Hội đồng Bảo an bao gồm thực tiễn về Nghị quyết “Liên hợp lại vì hòa bình”, thực tiễn triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình, thực tiễn Đại hội đồng thông qua các Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến chương. Liên quan đến thẩm quyền và chức năng của Hội đồng Bảo an, bài báo lựa chọn xem xét thực tiễn về việc xác định “mối đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế” và thực tiễn về việc “ủy quyền” cho các quốc gia thành viên thực hiện các biện pháp sử dụng vũ lực trên cơ sở Điều 42. Các thực tiễn về thủ tục hoạt động được lựa chọn nghiên cứu bao gồm thực tiễn về thông qua quyết định tại Đại hội đồng, tại Hội đồng Bảo an và thực tiễn về các cuộc “tham vấn toàn thể” của Hội đồng Bảo an. Liên quan trực tiếp đến ủy viên không thường trực có các thực tiễn về việc phân bổ ghế ủy viên không thường trực theo khu vực địa lý, thực tiễn nhiệm kỳ của các ủy viên không thường trực lệch nhau.
Trong quá trình nghiên cứu, bài viết chú trọng phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng và tầm quan trọng của những thực tiễn này đối với việc nâng cao vị thế và vai trò của các ủy viên không thường trực, cũng như ý nghĩa của việc tiếp tục phát triển các thực tiễn đó. Dựa trên kết quả của những phân tích này và những nghiên cứu tổng quan trước đây về địa vị pháp lý của ủy viên không thường trực, bài viết sẽ đề xuất xây dựng những thực tiễn mới hoặc phát triển những thực tiễn đang hình thành trong hoạt động của Liên Hợp Quốc nói chung và Hội đồng Bảo an nói riêng nhằm nâng cao vị thế và vai trò của ủy viên không thường trực.

Những bài viết được quan tâm nhất

Giỏ hàng

Giỏ hàng hiện đang trống.
Xem giỏ hàng

Đăng nhập

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday61
mod_vvisit_counterThis week475
mod_vvisit_counterLast week751
mod_vvisit_counterThis month475
mod_vvisit_counterLast month4395
mod_vvisit_counterAll days128527

Học viện Ngoại giao

Địa chỉ: 69 Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 0438344540, máy lẻ 7106
Email: tapchi_ncqt@mofa.gov.vn, Web: www.isr.vn
©Copyright 2011-2020 Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế | Xây dựng trên nền tảng Hệ quản trị mã nguồn mở Joomla